1. מבוא

Zoocial מחויבת להגן על הפרטיות של לקוחותיה וחשבונות המדיה החברתית שלהם. מדיניות פרטיות זו (להלן, "מדיניות") מסבירה כיצד Zoocial אוספת, משתמשת ומגינה על מידע אישי המסופק על ידי לקוחותיה.

  1. איסוף מידע אישי

2.1 Zoocial אוספת מידע אישי כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי חשבון מדיה חברתית כאשר הלקוח נרשם להשתמש בשירות.

2.2 Zoocial עשויה גם לאסוף מידע על השימוש של הלקוח בשירות, כגון זמני כניסה, כתובות IP ודפוסי שימוש.

  1. שימוש במידע אישי

3.1 Zoocial משתמשת במידע אישי כדי לספק את השירות ללקוחותיה וכדי לשפר את הפונקציונליות והביצועים של השירות.

3.2 Zoocial עשויה גם להשתמש במידע אישי כדי לתקשר עם לקוחות על השירות, לשלוח להם חומרים שיווקיים או להגיב לפניות.

3.3 Zoocial אינה חולקת מידע אישי עם צדדים שלישיים אלא אם כן נדרש על פי חוק או בהסכמה מפורשת של הלקוח.

  1. הגנה על מידע אישי

4.1 Zoocial משתמש באמצעים טכניים וארגוניים כדי להגן על מידע אישי מפני גישה, שינוי או חשיפה בלתי מורשית.

4.2 Zoocial מגביל את הגישה למידע אישי לצוות מורשה בלבד ומבטיח שהם מודעים לחשיבות השמירה על סודיות מידע כזה.

  1. שמירת נתונים

5.1 Zoocial שומרת מידע אישי כל עוד הוא נדרש כדי למלא את המטרות שלשמן הוא נאסף, או כנדרש על פי חוק.

5.2 Zoocial רשאית למחוק או להפוך מידע אישי לאנונימי כאשר אינו נחוץ עוד או כאשר הלקוח מבקש את מחיקתו.

  1. זכויות נושא המידע

6.1 ללקוח הזכות לגשת, לתקן או למחוק את המידע האישי שלו, או להגביל את עיבודו, בהתאם לחוק החל.

6.2 הלקוח רשאי גם להתנגד לעיבוד המידע האישי שלו, או לבקש ניידות שלו, במידת הצורך.

  1. שינויים במדיניות

Zoocial שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. הלקוח יעודכן על השינויים באמצעות אתר האינטרנט של השירות או בדוא"ל. המשך השימוש בשירות לאחר שינוי המדיניות יהווה הסכמה לתנאים החדשים.

  1. פרטי התקשרות

אם ללקוח יש שאלות או חששות כלשהם לגבי מדיניות זו, או מעוניין לממש את זכויותיו כנושא מידע, הוא רשאי ליצור קשר עם Zoocial בכתובת [email protected]

he_ILHebrew