1. מבוא

תנאים והגבלות אלה (להלן, "T&C") מסדירים את השימוש ב-Zoocial (להלן, "השירות"), שהיא מערכת SaaS המאפשרת ללקוחות לבצע אוטומציה של חשבונות המדיה החברתית שלהם. על ידי גישה ושימוש בשירות, הלקוח מסכים ומחויב לציית לתנאים ותנאים אלה. על הלקוח לקרוא בעיון את התנאים וההגבלות לפני השימוש בשירות.

  1. גישה ושימוש בשירות

2.1 על הלקוח להירשם לשימוש בשירות ולספק מידע מדויק ומלא על חשבונות החברה והמדיה החברתית שלו.

2.2 הלקוח אחראי לשמור על סודיות פרטי ההתחברות שלו והוא האחראי הבלעדי לכל פעילות המתרחשת בחשבונו.

2.3 הלקוח מסכים שלא להשתמש בשירות לפעילויות בלתי חוקיות או פעילויות הפוגעות בזכויות של צדדים שלישיים. בפרט, הלקוח מסכים לא להשתמש בשירות לשליחת דואר זבל או לעסוק בפעילויות העלולות לפגוע במוניטין של השירות.

2.4 השירות ניתן "כמות שהוא" וללא אחריות מכל סוג שהוא. השירות עשוי להיות נתון להפרעות וטעויות, והלקוח מסכים כי Zoocial לא תישא באחריות לכל נזק או הפסדים הנובעים מהשימוש בשירות.

  1. קניין רוחני

3.1 Zoocial שומרת על כל זכויות הקניין הרוחני על השירות ועל תוכנו, לרבות התוכנה, העיצוב, הגרפיקה, התמונות והטקסט.

3.2 הלקוח אינו רשאי לשכפל, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או לנצל בכל דרך אחרת את השירות או תוכנו ללא אישור מראש ובכתב מ-Zoocial.

  1. ביטול וסיום

4.1 הלקוח רשאי לבטל את חשבונו בכל עת ומכל סיבה. הביטול ייכנס לתוקף בתום תקופת החיוב הנוכחית.

4.2 Zoocial שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להשעות את חשבונו של הלקוח במקרה של אי ציות לתנאים וההגבלות או מכל סיבה מוצדקת אחרת.

  1. שינויים בתנאים וההגבלות

Zoocial שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. הלקוח יעודכן על השינויים באמצעות אתר האינטרנט של השירות או בדוא"ל. המשך השימוש בשירות לאחר שינוי התנאים וההגבלות יהווה הסכמה לתנאים החדשים.

he_ILHebrew