עם תכונת מנהל המנויים של Zoocial, אתה יכול לראות את כל המנויים שלך. ואתה יכול לסרוק רשימות מנויים ולאפשר סריקה אוטומטית וחיפוש מנויים. יתר על כן, אתה יכול להעביר שיחות דף כמנויים, להוריד תוצאות חיפוש, להקצות תוויות למנויים נבחרים ולמחוק מנויים. חוץ מזה, אתה יכול ליצור תוויות חדשות בדף.

ראשית, עבור ללוח המחוונים של ה-Zoocial. בסרגל הצד השמאלי של לוח המחוונים, תראה תפריט בשם מנהל מנויים. לחץ על תפריט מנהל המנויים.

מנהל מנויים


באופן מיידי יופיע עמוד בשם מנהל מנויים.

השימוש בתכונת מנהל המנויים של Zoocial קל מאוד. רק תסתכל על הדף, ותבין הכל.

he_ILHebrew